O Nas

Poznajmy się lepiej

Nasza Misja

trochę o tym co robimy

„Stwarzamy możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności muzycznych dzieci i młodzieży oraz kształcimy świadomych odbiorców kultury.”

Misja Stowarzyszenia Amadeusz

Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno-Artystycznych „Amadeusz” organizuje i prowadzi ogniska muzyczne na terenie województwa śląskiego. W zależności od potrzeb środowiska tworzy punkty nauczania w przedszkolach, szkołach i domach kultury.Placówki „Amadeusza” są w Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach oraz Świętochłowicach.

Co roku ponad 200 uczniów kształci się muzycznie, korzystając z indywidualnego cyklu nauczania z zakresu gry na instrumentach oraz śpiewu.Prowadzone są także zbiorowe zajęcia z rytmiki,
umuzykalnienia i zespołu wokalnego.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami organizując popisy, warsztaty, koncerty, audycje muzyczne oraz Wojewódzki Festiwal Muzyczny Młody Amadeusz.

Na czym się skupiamy

Na pomocy rodzicom w rozpoznaniu, a później odkrywaniu i kształceniu zdolności muzycznych ich dzieci.

Podpowiadaniu w wyborze odpowiedniego instrumentu, dopasowując go do wieku i możliwości dziecka.
Prowadzeniu w formie indywidualnej zajęć nauki gry na wybranym instrumencie muzycznym.
Dopasowaniu jeśli to możliwe w sposób indywidualny terminów i godzin zajęć. Ustalaniu czasu trwania lekcji indywidualnej w zależności od wieku dziecka.
Organizowaniu zajęć rytmicznych, umuzykalniających, popisów, koncertów, festiwali, audycji muzycznych, konkursów i egzaminów.

Jakie umiejętności kształcimy

Przede wszystkim kształcimy i rozwijamy umiejętności uczniów w zakresie gry na wybranym instrumencie.

Ponadto uczniowie mają okazję sprawdzać nabyte umiejętności podczas popisów, koncertów, audycji muzycznych,konkursów , festiwali i egzaminów.
W konsekwencji tych działań pomagamy w ogólnym rozwoju uczniów i zwiększamy ich umiejętności i kompetencje, co przekłada się na:

 • umiejętność skupienia uwagi,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych,
 • odporność na stres,
 • wiarę we własne możliwości,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność,
 • zdolności manualne,
 • ogólną wrażliwość artystyczną.

Do czego dążymy

Do wychowania młodego pokolenia poprzez sztukę:

 • ukształtowania świadomych i wrażliwych odbiorców kultury,którzy będą brali czynny udział w różnych jej formach,
 • ukształtowania odpowiednich zachowań i postaw podczas popisów, koncertów, festiwalów i audycji muzycznych (odpowiedni strój i zachowanie),
 • ukształtowania zróżnicowanych gustów muzycznych.

Muzyka & Rozwój

Nauka gry na instrumencie – to wiele korzyści dla inteligencji i rozwoju mózgu dziecka.

rozwinięcie motoryki wraz z manualną precyzją

dyscyplina, systematyczna praca i umiejętność efektywnej koncentracji

umiejętność przetwarzania dużej ilości informacji w krótkim czasie

kreatywność, zdolność improwizacji

radzenie sobie ze stresem

wspomaganie rozwoju emocjonalnego

"Amadeusz to nie tylko nauka"

Joanna Bliwert Hoderny, prezes stowarzyszenia

Praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi to przywilej i nieustanne odkrywanie nowych przestrzeni. Moją dewizą jest, aby dzieci zachęcić do poznania i pokochania muzyki. Pokonać z nimi trudności, które się pojawiają w trakcie procesu edukacyjnego i cieszyć się, kiedy dorastają i zaczynają być wrażliwymi i empatycznymi ludźmi, którzy odnoszą swoje sukcesy.

Z uczniami wspólnie poznajemy tajniki gry na fortepianie, śpiewamy i gramy na różnych instrumentach Orffowskich przygotowując przedstawienia dla rodziców. Ze zdolnymi uczniami  przygotowujemy się do konkursów i festiwali, do egzaminów do państwowych szkół muzycznych.

Z ponad trzydziestoletniego doświadczenia wiem, że każde dziecko potrzebuje czasu i najważniejsze, aby okazać mu cierpliwość i zrozumienie. W swojej pracy wykorzystuję często podejście Carla Orffa do nauczania „Dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka jest niezwykle istotne , aby opanowało ono – w stopniu podstawowym umiejętność gry na jakimś instrumencie. Dziecko nie uczy się grać, po to by zostać sławnym skrzypkiem, pianistą, lecz po to, aby być mądrym człowiekiem w przyszłości(…)”.

Kilka lat temu otrzymałam od uczennicy, która obecnie studiuje na prestiżowej uczelni zagranicznej , taka maksymę: „Wiele z tego, czego nas uczysz, odejdzie w zapomnienie, ale Twój entuzjazm, zachęta i życzliwość pozostaną.” (Dan Brown)