FAQ

Pytania i odpowiedzi

Pytania & Odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania. Jeśli nadal będą pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Z form umuzykalnienia metodami Gordona, C. Orffa czy E. Dalcroza mogą korzystać dzieci od 2 roku życia. Są to zajęcia rytmiczne polegające na zabawie z muzyką i sprzyjające ogólnemu rozwojowi dziecka. Jeżeli chodzi o zajęcia z instrumentu, to zależy to indywidualnie od dziecka, jego możliwości percepcji i specyfiki wybranego instrumentu. Przy pierwszym spotkaniu służymy radą.

Najlepiej jest podążać za marzeniami dziecka oraz posłuchać opinii fachowca. W tej kwestii służymy pomocą.

W naszych placówkach nie stosujemy formy egzaminu wstępnego, jak to obowiązuje w państwowych szkołach muzycznych.Jest to jedynie sprawdzenie predyspozycji muzycznych dziecka .

Dla naszych uczniów wypożyczamy następujące instrumenty : skrzypce i gitary w różnej rozmiarówce, flety poprzeczne z zakręconą główką (dla młodszych dzieci) i normalne, klarnet i trąbkę. 

Oczywiście możecie Państwo być obecni na pierwszej lekcji, ale z doświadczenia wiemy, że dziecko współpracuje lepiej z nauczycielem bez obecności rodzica.

Zgodnie z regulaminem w trakcie roku szkolnego można przełożyć 2 lekcje. Nauczyciel musi być powiadomiony o zmianie terminu zajęć co najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem.

Oczywiscie, taka pomoc jest nawet konieczna. Rodzic powinien zachęcać dziecko do systematycznego ćwiczenia i wspierać w trudnych sytuacjach. Powinien również uczestniczyć i dopingować dziecko podczas wystąpień publicznych tj popisów, koncertów i itp.

Uczeń nie musi zdawać egzaminów, jednakże jest to istotny element w całym procesie edukacji, aby miało szanse sprawdzić swoją odporność na stres i zaprezentować publicznie swoje umiejętności. Z doświadczenia wiemy, że przystąpienie do egzaminu wiąże się niebywałą motywacją dziecka, aby jak najlepiej opanować zadany przez nauczyciela program muzyczny. Niektórzy nauczyciele twierdzą, że te egzaminy powinny być częściej, bo wówczas uczniowie ćwiczą z większym zaangażowaniem.

Tak jest to bardzo wskazane, aby uczniowie, jak najczęściej występowali publicznie, bo wówczas nabierają pewności siebie w różnych warunkach scenicznych tj klasa szkolna, akademia szkolna, po duże sale koncertowe.

"Przenosimy się w świat muzyki"

Ewelina Gaweł, prezes stowarzyszenia

Muzyka to moja pasja od zawsze. Pracując z dziećmi już blisko 30 lat jestem świadkiem ich niesamowitego rozwoju. Przenosimy się w świat muzyki, poznajemy jej tajniki i odkrywamy jej piękno.

Nauczanie takiej wyjątkowej dziedziny sztuki jaką jest muzyka to sama przyjemność. Raduje się serce, gdy widzę, że moi uczniowie są szczęśliwi. Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza.